bloc-footer.save-legals-as-pdf.btn

1. Cookiebeleid

1Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Dit privacybeleid werd bijgewerkt op 23 mei 2016. Dit privacybeleid is van toepassing voor alle aangeboden diensten en de website www.azzaro.com van Clarins Fragrance Group (CFG) met hoofdkantoor te 12, avenue de la Porte des-Ternes, 75017 Parijs, Frankrijk, en Clarins SA met hoofdkantoor te 9, rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. Persoonsgegevens die over u verzameld en verwerkt worden overeenkomstig dit privacybeleid worden beheerd door Azzaro Parfums. Gelieve het volgende privacybeleid te lezen om te weten hoe we uw door ons verzamelde persoonsgegeven (zoals gedefinieerd in sectie 2). Gelieve dit privacybeleid te lezen voordat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail. Het privacybeleid kan af en toe bijgewerkt worden. De datum van de meest recente revisie wordt weergegeven op deze pagina. Telkens het privacybeleid bijgewerkt wordt, kondigen we dit duidelijk aan op onze website. U wordt ook per e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen aan het verwerkingsproces, en we vragen telkens uw goedkeuring. Als u geen verzet aantekent binnen 30 dagen na ontvangst van onze melding, wordt aangenomen dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

2Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

De persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken, bestaan uit informatie die naar u persoonlijk verwijst en gegenereerd kan worden via de hiervoor vermelde diensten of websites. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot uw naam, e-mailadres en postadres (zoals nader beschreven in sectie 3). We verzamelen persoonsgegevens wanneer u het volgende doet op onze website: • de website bezoeken; • inschrijven voor de nieuwsbrief; • andere aanvragen online verzenden.

3Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens zoals uw: • naam; • postadres; • telefoonnummer; • e-mailadres; • andere persoonsgegevens die u verstrekt; • uw IP-adres, informatie over de websites die u bezoekt en uw trends als gebruiker zoals uitgelegd in sectie 7 en 9 van dit privacybeleid.

4Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt zoals hiervoor aangegeven, gebruiken we uw gegevens voor: • beheer van de website; • een betere browse-ervaring; • gebruik van de diensten op deze website; • het leveren - met uw goedkeuring indien dit wettelijk vereist is - van informatie per e-mail, sms, mms, fax, telefoon (al dan niet geautomatiseerd), post of andere communicatiemiddelen. Deze informatie betreft actualiteit of speciale aanbiedingen van Azzaro Parfums waar u belangstelling voor kunt hebben, tenzij u ervoor gekozen heeft om geen dergelijke berichten te ontvangen. Deze informatie houdt verband met de producten die u gekocht heeft, of met gelijkaardige producten. U kunt ons altijd en kosteloos per e-mail melden dat u geen dergelijke informatie meer wenst te ontvangen. • het beantwoorden van uw vragen.

5Cookies en webbakens

We kunnen persoonsgegevens die we via de website verzamelen, delen met derde dienstverleners die in onze naam en volgens onze instructies diensten leveren om ons te helpen bij het beheer van de website, om uw orders en vragen te verwerken of voor beheer van andere activiteiten die verband houden met de klantrelatie tussen u en ons. Deze derden kunnen zich in of buiten de Europese Economische Ruimte (3EER") bevinden, waaronder landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw land van verblijf. In dat geval zullen we ofwel (i) uw specifieke goedkeuring vragen om uw persoonsgegevens te delen met deze derden, (ii) ofwel een beroep doen op derde dienstverleners die zelfcertificering voorzien voor het Safe Harbour-programma, ofwel (iii) overeenkomsten voor gegevensoverdracht afsluiten overeenkomstig de standaard modelbepalingen van de Europese Commissie voor zover dit wettelijk vereist is. De persoonsgegevens die u verstrekt bij registratie op deze website en de informatie over uw gebruik van de website wordt gedeeld met Azzaro Parfums en aangesloten maatschappijen, om u informatie toe te sturen over hun producten als u het betreffende vakje geselecteerd heeft. Deze organisaties maken deel uit van Azzaro Parfums en de toegestuurde informatie zal alleen verband houden met hun producten. Anders zullen wij alleen persoonsgegevens bekendmaken aan overheids- en wetshandhavingsinstanties, rechtsopvolgers voor ons bedrijf, of in verband met een gerechtelijke procedure of toekomstige gerechtelijke procedure, of om onze wettelijke rechten te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen (zoals het verstrekken van informatie aan derden in het kader van fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico voor zover dit wettelijk is toegestaan). In dat geval zullen we u informeren over de bekendmaking en over de entiteit waaraan uw persoonsgegevens werden doorgegeven.

6Cookies en webbakens

Tijdens uw bezoek aan onze websites kunnen we informatie opslaan op de harde schijf van uw computer in de vorm van een "cookie" (een klein tekstbestand of een GIF). Cookies bieden ons de mogelijkheid om de websites aan te passen aan uw interesses en voorkeuren. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie bevatten over de webpagina's die u bezocht heeft op de website, waardoor we uw volgende bezoek aan de websites kunnen aanpassen. Cookies geven ons echter geen toegang tot de rest van uw computer. Om het succes van onze marketingcampagnes te analyseren, gebruiken we ook andere technologieën zoals webbakens. Via Google gebruiken we webbakens van derden om te helpen analyseren waar bezoekers gaan en wat ze doen tijdens een bezoek aan onze website. Google kan ook anonieme informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere websites om de producten en diensten te verbeteren, en om publiciteit weer te geven over goederen en diensten waarvoor u belangstelling heeft. Als u meer informatie wil over deze handelswijze en wil weten welke opties u heeft om te voorkomen dat Google deze informatie gebruikt, kunt u ons een e-mail toesturen [doorverwijzing naar mailto: service.client@azzaro.net]. De meest internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen of om een waarschuwing te krijgen voordat er een cookie opgeslagen wordt op uw harde schijf. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw browser voor meer informatie hierover. Als u echter beslist om cookies van ons uit te schakelen op uw computer, is het mogelijk dat u bepaalde diensten of functies niet meer kunt gebruiken op de website.

7Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites van en in beheer van derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en we raden ten stelligste aan dat u ze overloopt. Ze regelen namelijk het gebruik van persoonsgegevens die u verstrekt tijdens een bezoek aan deze websites. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacygerelateerde werkwijzen van deze websites van derden, en uw gebruikt deze websites op eigen risico.

8IP-adressen

We bestuderen bezoekerstrends omdat we informatie op een succesvolle wijze willen verspreiden via de websites. Onze server maakt logbestanden aan van informatie zoals het internetprotocoladres (IP) van uw netwerk, welke pagina's u bezocht heeft en hoe lang uw bezoek geduurd heeft. We gebruiken analysesoftware om rapporten te genereren die ons helpen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop we uw ervaring op onze websites kunnen verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te ontwikkelen. De logbestanden worden regelmatig geschoond. Een IP-adres is een nummer dat door uw internetprovider toegekend wordt aan uw computer voor toegang tot internet. Een IP-adres verandert doorgaans telkens uw computer verbinding maakt met internet. Als u over een breedbandverbinding beschikt, is het mogelijk dat het IP-adres dat we registreren informatie bevat die beschouwd wordt als persoonsgegevens. Dat komt omdat bepaalde breedbandverbindingen niet telkens een ander IP-adres voorzien, waardoor het geassocieerd zou kunnen worden met uw pc. We kunnen uw IP-adres gebruiken om gegroepeerde informatie te verzamelen over gebruik. We zullen u echter pas persoonlijk kunnen identificeren als we het IP-adres kunnen koppelen aan u als individuele gebruiker. Hiervoor is doorgaans extra informatie nodig waar we niet naar zoeken.

9Uw rechten in verband met persoonsgegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u recht op toegang tot de persoonsgegevens die we bijhouden van u, om eventuele fouten te corrigeren, om te vragen dat de persoonsgegevens verwijderd worden en om op verzoek en kosteloos verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Stuur uw verzoek per e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming [doorverwijzing naar mailto: service.client@azzaro.net] of schrijf naar Azzaro Parfums Customer Service te 12, avenue de la Porte des-Ternes, 75017 Parijs, Frankrijk. We zullen uw aanvraag behandelen overeenkomstig de werkwijze die bepaald wordt door de toepasselijke wetgeving.

2. Privacybeleid

1

Dit cookiebeleid werd bijgewerkt op 23 mei 2016. We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en naleving van de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Tijdens uw bezoek aan azzaro.com kan informatie over browsedata die we ontvangen van uw dataterminal (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) opgeslagen worden in "cookies" die geïnstalleerd zijn op uw apparaat. Deze pagina geeft uitleg over de wijze waarop cookies werken en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

2Introduction

Een cookie is een tekstbestand dat - met uw goedkeuring - opgeslagen kan worden op een specifieke plaats van de harde schijf van uw dataterminal tijdens uw bezoek aan een onlineservice via uw internetbrowser. Met een cookiebestand kan de uitgever van de cookie tijdens de levensduur of geldigheidsduur ervan identificeren op welke dataterminal het bestand is opgeslagen. Normaal gezien zal alleen de uitgever van de cookie de gegevens in het bestandje lezen of wijzigen.

3Hoe worden cookies van azzaro.com gebruikt?

De cookies die we op onze site gebruiken Naargelang van uw keuze om al dan niet cookies toe te staan, kunnen we verschillende cookies in uw dataterminal installeren bij uw bezoek aan onze site. Deze cookies laten ons toe om de browser van uw apparaat te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de cookies. Cookies die wij uitgeven, worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden: - Om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergave-instellingen van uw terminal (taal, schermresolutie, besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoek, op basis van de hardware van uw dataterminal, van de weergavesoftware en de videosoftware; - Om informatie op te slaan van formulieren die u invult op onze site (voor registratie of toegang tot uw account) of met betrekking tot producten, diensten of informatie die u gekozen heeft op onze site (inhoud van uw winkelmand, enz.); - Om u toegang te geven tot beperkte en gepersonaliseerde delen van onze site - bijvoorbeeld uw account - op basis van gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gegevens waartoe u ons voorheen toegang heeft gegeven; - Om beveiligingsmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om u na een bepaalde periode opnieuw aan te melden om uw goedkeuring te geven of voor een service. • Cookie PHPSESSID Naam van de cookie: PHPSESSID Beschrijving van de cookie: deze cookie verwijst naar een unieke sessie-ID die ingesteld wordt door onze websitecode (PHP) voor een huidige browsingsessie. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Levensduur: Sessie • Cookie Langue Naam van de cookie: lang Beschrijving van de cookie: deze cookie herinnert zich uw gekozen taal en land zodat de pagina's in de betreffende taal worden weergegeven bij uw bezoek aan de website. Levensduur: sessie • Cookie Display Naam van de cookie: display_site Beschrijving van de cookie: een cookie die de Azzaro Challenge al dan niet weergeeft, afhankelijk van de datum. Levensduur: 1 maand • Cookie ID player Naam van de cookie: id_speler Beschrijving van de cookie: versleutelde ID van de speler die de Azzaro Challenge speelt. Levensduur: 2 uur • Cookie Forcelang Naam van de cookie: forcelang Beschrijving van de cookie: om de taal van de browser op te leggen. Levensduur: 2 uur • Cookie Found Naam van de cookie: trouve Beschrijving van de cookie: het aantal Azzaro-symbolen dat in de Azzaro Challenge gevonden wordt. Levensduur: 200 dagen Cookies die op onze site uitgegeven worden door derden De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan de bescherming van privacybeleidsregels van deze derden. We zullen u inlichten over het doel van cookies die bij ons bekend zijn en over de wijze waarop u cookies al dan niet kunt accepteren. - Analysecookies Onze site kan cookies bevatten die uitgegeven zijn door derden zoals bedrijven voor publieksmeting. Dergelijke cookies bieden ons voor hun geldigheidsduur de mogelijkheid om statistieken op te stellen van het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende onderdelen van de site (de bezochte titels en content, klikstromen), waardoor wij de waarde en bruikbaarheid van onze diensten kunnen verbeteren. • Cookie Google Analytics Naam van de cookies: _utma (levensduur: 2 jaar) _utmb (levensduur: 30 minuten) _utmc (levensduur: sessie) _utmt (levensduur: 10 minuten) _utmz (levensduur: 6 maanden) _ga (levensduur: 24 maanden) _dc_gtm_UA-76334740-1, et _gat_UA-75526226-1 (levensduur: 10 minuten) Beschrijving van de cookies: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten te genereren en als hulp om de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, onder meer het aantal bezoekers, van waar de bezoekers komen en welke pagina's ze bezocht hebben. Meer info over privacy van Google Analytics Uitschrijven - Cookies voor publiciteit en sociale netwerken Onze website bevat geen cookies voor publiciteit of sociale netwerken. - "Flash"-cookies die gebruik maken van Adobe Flash Player™ Adobe Flash Player™ is een applicatie voor snelle weergave van dynamische content met "Flash"-computertaal. Flash en andere gelijkaardige applicaties slaan instellingen, voorkeuren en gebruik op met een technologie die vergelijkbaar is met cookies. Adobe Flash Player™ behandelt deze informatie echter via een andere interface dan die van uw browser. Als uw dataterminal content weergeeft die ontwikkeld is met Flash-technologie, krijgt u toegang tot de tool voor beheer van Flash-cookies via de Adobe-website www.adobe.com

4Hoe kunt u uw keuze bekendmaken voor cookies van azzaro.com?

U kunt uw keuze altijd bekendmaken en wijzigen zoals hieronder beschreven wordt. Houd er rekening mee dat gewijzigde instellingen een invloed kunnen hebben op uw browse-ervaring en de toegang tot diensten die gebruik maken van cookies. We zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verminderde werking van onze diensten doordat we de noodzakelijke cookies voor complete functionaliteit van onze website en diensten niet kunnen opslaan of bekijken. Uw opties via de browser Elke browser behandelt cookies en cookie-instellingen op een andere wijze. De configuratie van uw browser en de wijze waarop u cookie-instellingen kunt wijzigen, wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. - Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en - Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 - Voor Edge™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/edge-privacy-faq - Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored - Voor Opéra™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html - Voor Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US Uw opties online op azzaro.com U kunt klikken op de link voor deactivering van deze pagina. Deactivering van publiciteitcookies verhindert niet noodzakelijkerwijze de weergave van publiciteit op uw dataterminal. U zal alleen de technologieën blokkeren die publiciteit aanpassen volgens uw browsegegevens of interesses. Bovendien moeten we gebruik maken van een cookie om uw beslissing uit te voeren. Als u (via uw browser) alle cookies verwijdert op uw dataterminal, zullen wij of onze dienstverleners niet herkennen dat u deze optie heeft gekozen. Uw opties online via multisectoriële initiatieven De digitale publiciteitsexperts van de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), die in Frankrijk beheerd wordt door Interactive Advertising Bureau France, heeft een website op Youronlinechoices. Hier vindt u een lijst van bedrijven die deelnemen aan dit initiatief en u de kans bieden om hun cookies voor aangepaste publiciteit te accepteren of weigeren: www.youronlinechoices.com Deze gecentraliseerde Europese interface wordt gedeeld door honderden professionele internetadverteerders en biedt u de mogelijkheid om al dan niet cookies te accepteren die gebruikt kunnen worden om aangepaste publiciteit weer te geven op basis van uw browsegegevens. Dit verhindert echter niet de weergave van publiciteit op de websites die u bezoekt. Het zal alleen de technologieën blokkeren die publiciteit aanpassen volgens uw interesses.

OK

Contacte er ons

Per brief of per telefoon

AZZARO EN U, de customer relations lijn
167, Drève Richelle, 1410 Waterloo BELGIE
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
02/385.02.80
lokaal telefoontarief

per e-mail

Contacteer ons per e-mail : azzaro.be@clarins.com
Of vul het contactformulier in

*Verplichte velden

 

Schrijf u in aan onze nieuwsbrief